Przenoszenie kredytu – co trzeba o tym wiedzieć?

Kredyty hipoteczne zaciągnięte wiele lat temu, w innych realiach gospodarczych, mogą być już niekorzystne dla kredytobiorcy. Rozwiązaniem, które umożliwi dostosowanie warunków spłaty do obecnych standardów, jest przeniesienie kredytu do innego banku – co warto na ten temat wiedzieć?

Przeniesienie kredytu inaczej nazywane jest refinansowaniem. W praktyce tego typu opcja polega na tym, że nowy bank, w którym zaciągamy kredyt refinansowany, staje się właścicielem naszej poprzedniej wierzytelności i zobowiązuje się ją spłacać. Kredytobiorca tymczasem spłaca swój nowy kredyt, zaciągnięty na korzystniejszych warunkach.

Dlaczego warto przenosić kredyt?

Za skorzystaniem z kredytu refinansowanego w innym banku najczęściej przemawia niższa marża nowego zobowiązania. Korzystniejsze warunki kredytowania wpłyną na obniżenie comiesięcznej raty kredytu. Wystarczy, ze w ramach nowego kredytu zyskamy obniżkę oprocentowania o 1 p.p., a nasza rata może zmaleć nawet o kilkaset złotych.

Nowy bank sprawdzi kredytobiorcę

Decydując się na przeniesienie kredytu do innego banku, musimy liczyć się z bardziej restrykcyjnymi wymogami stawianymi przez banki. Przed wszystkim – zanim instytucja finansowa udzieli nam kredytu refinansowego, dokona wyliczenia naszej zdolności kredytowej, a także przeliczenia stosunku wartości kredytu do wartości nieruchomości.

Czy każdy kredyt można przenieść?

Warto wiedzieć, że nie każdy kredyt mieszkaniowy można przenieść do innego banku. Dotyczy to przed wszystkim kredytów zaciągniętych w walucie obcej. Jest to związane z Rekomendacją S wprowadzoną przez KNF w 2014 roku, która zakłada, ze kredyt hipoteczny może być zaciągnięty wyłącznie w walucie, w której kredytobiorca otrzymuje wynagrodzenie. W takiej sytuacji refinansowanie kredytu musiałoby by być połączone z przewalutowaniem zobowiązania, co wiąże się z wysokimi kosztami i byłoby nieopłacalne dla kredytobiorcy.

Czy refinansowanie kredytu naprawdę się opłaca?

Kredyt refinansowy jest opłacalny, zwłaszcza dla tych kredytobiorców, którzy zaciągali swoje zobowiązania w sytuacji, gdy na rynku panowały wysokie stopy referencyjne. Przed zdecydowaniem się na takie rozwiązanie, warto jednak zapoznać się z umową kredytową i sprawdzić, jakie koszty poniesiemy za nadpłatę lub wcześniejszą spłatę kredytu. Pamiętajmy, że refinansując, będziemy musieli zapłacić prowizję za udzielenie kredytu, a dodatkowo poniesiemy także koszty związane z formalnościami, np. ustanowienie nowej hipoteki, a także zmiana w księdze wieczystej.