Na czym polegają pożyczki prywatne?

Pożyczki prywatne to jedna z możliwości otrzymania dodatkowych pieniędzy od osób fizycznych. Na czym polegają tego rodzaju zobowiązania?

Pożyczkę regulują przepisy prawa cywilnego. Może być ona udzielona zarówno przez osoby prawne, jak i fizyczne. Na rynku finansowym dominują produkty oferowane przez banki oraz podmioty, które gwarantują wsparcie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Odmiennym rodzajem zobowiązania jest pożyczka prywatna, przy której pieniądze udzielane są przez osobę fizyczną. Od osoby fizycznej pożyczkę prywatną może otrzymać zarówno inna osoby fizyczna, jak i firma.

Zalety pożyczek prywatnych

Do podstawowych atutów pożyczki prywatnej można zaliczyć przede wszystkim szansę uniknięcia obsługi ze strony pośrednika. Pożyczka udzielana jest również bez dodatkowych opłat, takich jak np. prowizja. Jedynym kosztem towarzyszącym pożyczce prywatnej jest oprocentowanie, które wpływa na wysokość odsetek od pożyczonego kapitału. Przy pożyczkach prywatnych obowiązują zasady dotyczące maksymalnego oprocentowania nominalnego, nieprzewyższającego czterokrotności stopy lombardowej ustalonej przez NBP. W ten sposób  koszty związane z pozyskaniem pożyczki prywatnej są dużo niższe w stosunku do pożyczek udzielanych przez firmy finansowe.

Zabezpieczenie pożyczki prywatnej

Pożyczka prywatna może stanowić kilka a nawet kilkaset tysięcy złotych. Wysokość zobowiązania zależy przede wszystkim od zabezpieczenia pożyczki. Prywatny pożyczkodawca, oferując dodatkowe pieniądze, bierze na siebie dużo większe ryzyko związane z nieodzyskaniem środków niż bank. Dlaczego? Po pierwsze prywatny wierzyciel nie ma wglądu do informacji gromadzonych w BIK, a często nie sprawdza również zapisów w bazach dłużników. Z tego powodu większość prywatnych zobowiązań udzielanych jest na podstawie zabezpieczenia. Przy mniejszych sumach  zabezpieczeniem bywa weksel. Przy większych – ruchomości lub nieruchomości. Do często stosowanych zabezpieczeń można zaliczyć zastaw rejestrowy na pojeździe lub wpis do księgi wieczystej nieruchomości, czyli ustanowienie na niej hipoteki. Atutem takich form zabezpieczenia pożyczek jest fakt, że prawa wierzyciela są przy nich znacznie silniej chronione. Jeśli chodzi o dokumenty niezbędne do uzyskania pożyczki prywatnej, to wszystko zależy przede wszystkim od uzgodnień między pożyczkodawcą oraz spłacającym. Takie ustalenia nie są obiektem unormowań prawnych, więc cechuje je dowolność.