Kiedy zastaw ustanowiony do kredytu przepada?

Ustanowienie zabezpieczenia kredytu gotówkowego jest jednym z podstawowych warunków, jakie trzeba spełnić, aby go otrzymać, zwłaszcza w przypadku większych sum.

Fakt ustanowienia zabezpieczenia do niektórych kredytów jest całkowicie zrozumiały. Instytucja udzielająca pożyczki musi mieć bowiem zabezpieczenie, zapewniające zwrot długu, gdy kredytobiorca straci możliwości spłacania go. Jakie są rodzaje zabezpieczeń, kiedy można je stracić oraz co się dzieje po spłacie kredytu zabezpieczonego?

Rodzaje zabezpieczeń kredytu

Obecnie stosuje się pięć najczęstszych form zabezpieczeń kredytów. Pierwszą z nich jest hipoteka, spotykana przy kredytach i pożyczkach hipotecznych. Wierzyciel może zająć ją, jeżeli raty kredytu nie są spłacane, finalnie może nieruchomość nawet przejąć na poczet spłaty długu. Jeżeli jednak zobowiązanie jest regulowane w terminie, to wpis hipoteczny wygasa w momencie uiszczenia ostatniej raty.

Drugą formą często występującego zabezpieczenia spłaty kredytów jest przewłaszczenie i zastaw, stosowane głównie w przypadku kredytów celowych. Procedura charakterystyczna np. w przypadku zakupu samochodu. Na mocy umowy kredytowej pojazd staje się własnością kredytodawcy, a kredytobiorca dostaje go jedynie w celu użytkowania, nie będąc prawnym właścicielem, aż do czasu wpłacenia ostatniej raty. Jeśli chodzi zaś o zastaw, dłużnik jest właścicielem, ale przedmiot wpisany zostaje do rejestru zastawów, tak samo do czasu spłaty zobowiązania.

Kolejny rodzaj zabezpieczenia to weksle, stosowane jako dodatkowa forma ochrony kredytu. Weksle in blanco są zazwyczaj ograniczone czasowo, a bank korzysta z nich w momencie utraty wpłat kredytu.

Dość powszechne są także ubezpieczenia, obecnie służą do zabezpieczania prawie każdej formy kredytu. Ubezpieczenie stosuje się zazwyczaj na wypadek wystąpienia konkretnych czynników, jak utrata pracy czy śmierć.

Poręczenie, to natomiast forma znana chyba każdemu, chociaż stosowana coraz rzadziej. Spłacanie kredytu przez żyranta, czyli osobę poświadczającą naszą wiarygodność kredytową, jest już praktycznie procederem niestosowanym. Występuje głównie przy umowach zawieranych przez osoby młode, bez historii kredytowej, oraz starsze.

Jak funkcjonują zabezpieczenia?

Najczęściej zabezpieczenie w postaci mienia ruchomego bądź nieruchomego staje się własnością banku na czas spłaty zobowiązania. Kredytodawca nie ma jednak prawa do korzystania z lokalu czy samochodu, oddając go w użytek kredytobiorcy. Dopóki spłaca on regularnie zobowiązania, wszystko jest w porządku i zastaw, czy hipoteka wygasa w momencie spłaty ostatniej części kredytu. Inaczej rzecz się m wówczas, gdy wpłaty ustają – w tym momencie firma finansowa ma prawo zabrać zabezpieczenie na poczet spłaty długu.