Bank centralny

Każda polityka gospodarcza oparta o stabilne struktury finansowe jest uzależniona od decyzji instytucji nadzorującej.

W naszym kraju jest to oczywiście narodowy bank polski, czyli bank centralny.

W przypadku np. Stanów Zjednoczonych jest to oczywiście bank federalny. Jak wiemy jego działania są w stanie wpływać na decyzje kredytowe, kurs walut czy też inne aspekty, odpowiadające za obieg pieniądza w danym kraju. W niniejszym artykule przybliżymy ogólną specyfikę banku centralnego.Liczą się także kursy walut. Do głównych zadań należy oczywiście osiągnięcie odpowiedniej stabilności pieniądza.

Jeżeli ten parametr jest aktualnie zachowany, strategicznym celem jest oczywiście utrzymanie optymalnego trendu w przypadku zachowania oczywiście odpowiednich rezerw pozwalających na posiadanie odpowiedniego bezpieczeństwa finansowego w sektorze bankowym w odniesieniu do instytucji komercyjnych. Za to wszystko odpowiada odpowiednio wyklarowana droga, która ma za zadanie klarowanie oraz realizowanie odpowiedniej polityki pieniężnej, która będzie zwalczała inflacje i spowoduje stabilność cen oraz utrzymanie odpowiedniej relacji krajowej jednostki pieniężnej do np. wspólnej polityki monetarnej czy też innych, ogólnoświatowych walut. Dodatkowo obowiązkiem banku centralnego jest oczywiście utworzenie odpowiednich warunków współpracy między podmiotami komercyjnymi, który spowoduje odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego wraz z wymaganą stabilnością sektora bankowego.

Dodatkowo ma za zadanie nadzorować i kontrolować płynność rozliczeń finansowych oraz pieniężnych w konkretnej gospodarce wolnorynkowej. Pamiętajmy również, że bank centralny jest instytucją rządową i ma on za zadanie odpowiednie i rozważne gospodarowanie usługami bankowymi na rzecz wspomnianego rządu i jego instytucji państwowych.

Chodzi oczywiście o przeprowadzenie odpowiedniej obsługi i nadzoru poprzez posiadanie rachunku bieżącego oraz technicznego samego budżetu państwa.